Turuncu Mandal

Fotoğrafları okumak bir sanattır, beden dilini okumaya benzemez, ruh dilinden de anlamak gerekir. Ama asla unutmamalıdır ki, en önemlisi tatlı dile sahip olmaktır…